mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod adresem: https://zsligota.mobidziennik.pl/2018