mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2020/2021 znajduje się pod adresem: https://zsligota.mobidziennik.pl/2020